O NAS - Koło Łowieckie Knieja w Nidzicy

Idź do spisu treści

Menu główne:

Księżyc Obecnie

O NAS

Historia Koła Łowieckiego Knieja w Nidzicy

 

Data założenia koła maj 1953 roku

Założyciele Koła

Leśnicy powiatu nidzickiego zorganizowali w 1947 roku koło leśników, jednakże w oparciu o prawo łowieckie z 1952 roku Koło Łowieckie Knieja powstało w 1953 roku zrzeszając w swych szeregach 24 członków w większości leśników.

Pierwszy zarząd Koła tworzyli

 

Jan Zabłocki – Przewodniczący

Jan Jankiewicz – Łowczy

Stanisław Wąsiel – Skarbnik

Stanisław Kłosowski – Sekretarz

 

Powstałe Koło dzierżawiło 3 obwody obejmujące tereny Szkotowa, Załusk, Napiwody, Kaniowa i Pielgrzymowa o łącznej powierzchni 15,5 tys. ha.

  W związku z tworzeniem Ośrodka Hodowli Zwierzyny Drobnej w Załuskach Koło utraciło bezpowrotnie tereny położone w otoczeniu Szkotowa a otrzymało w zamian obwód 296 w gminie Jedwabno.

 Obecnie Koło gospodaruje na trzech obwodach łowieckich 339, 322, 296 o łącznej powierzchni 15.612 ha, w tym lasów 7.129 ha i 8.483 gruntów rolnych.

  Z inicjatywy nieżyjących już myśliwych naszego Koła ś.p. Jerzego Onycha  i ś.p. Stanisława Kłosowskiego zbudowano domek myśliwski nad jeziorem Rekowe w leśnictwie Galwica, który służy do realizacji zadań gospodarczych Koła i wypoczynku po polowaniu. Koło prowadzi uprawę pół na areale 46 ha dzierżawionych od AWRSP, co umożliwia zimowe dokarmianie oraz zwiększa atrakcyjność żerową dla zwierzyny.

  W ostatnich latach Koło stara się odbudować populację zwierzyny drobnej w obwodach 339 oraz 332 poprzez zasiedlanie łowisk w tych obwodach zającem i bażantem. Kilku myśliwych prowadzi własny wylęg bażanta. Wielu kolegów aktywnie uczestniczy w redukcji drapieżników, a w szczególności lisa, co powoduje lepsze warunki bytowania zwierzyny drobnej oraz widoczny wzrost populacji zająca.

Koło liczy obecnie 72 członków, uprawnienia selekcjonerskie posiada 51 myśliwych, staż kandydacki odbywa 8 osób. W 60-letniej działalności koła nie było ani jednej sprawy u Rzecznika Sądu Łowieckiego oraz co najważniejsze i godne podkreślenia nie było żadnego wypadku z bronią. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego